top of page
Reglement
Specifieke gedragsregels/richtlijnen voor spelers:

 

Wij eisen ten eerste een sportief en gedisciplineerd gedrag van al onze spelers met respect als voornaamste pijler. Respect voor: medespelers, tegenstrevers, scheidsrechters, jeugdopleiders, afgevaardigden, medewerkers, ouders en supporters. Pestgedrag is volledig uit den boze. Lees meer...

 

Specifieke gedragsregels/richtlijnen voor ouders:

 

De ouders zijn in de eerste plaats supporters. Daarom vragen wij van de ouders respectvol en sportief gedrag ten opzichte van tegenstanders, scheidsrechter, enz. Naar onze spelers toe heeft het tonen van het goede voorbeeld door ouders, familie en vrienden echter meer effect dan 1000 woorden op papier. Lees meer...

 
Specifieke gedragsregels voor jeugdopleiders:

 

De jeugdopleider is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de opleidingsvisie en zal helpen deze opleidingsvisie jaarlijks te evalueren samen met collega-jeugdopleiders, jeugdcoördinatoren en TVJO. Lees meer...

 

Taken/Doel van de afgevaardigden:

 

De functie van afgevaardigde bij EEG-jeugd maakt integraal deel uit van de jeugdwerking van de club en zijn belangrijke pionnen in de totaalbegeleiding van de jeugdspelers. De afgevaardigde is op de eerste plaats een vertegenwoordiger van de club waarbij hij is aangesloten: op het moment dat hij in functie is, geeft hij uitstraling aan het imago van Eendracht Elene-Grotenberge en haar honderden medewerkers, ouders en spelers. Lees meer...

bottom of page